Komisia mládeže
BFZ-KM-2017/2018-0091
zmena
podnet patrí do kompetencie ŠTK BFZ - tá riadi súťaže SZRL, MZRL
Rozhodnutie: BFZ-KM-2017/2018-0091
Dátum zaevidovania: 30.10.2017 08:11
Dátum vyriešenia: 30.10.2017 08:26
Stav: Vyriešené