Komisia mládeže
BFZ-KM-2017/2018-0093
podnet
KM berie na vedomie podnet MŠK Senec, vzhľadom k závažnosti odstupuje podnet na doriešenie DK BFZ.
Rozhodnutie: BFZ-KM-2017/2018-0093
Klub: MŠK Senec
Dátum zaevidovania: 02.11.2017 16:02
Dátum vyriešenia: 02.11.2017 16:02
Stav: Vyriešené