Komisia mládeže
BFZ-KM-2018/2019-0001
zmena poradia stretnutí
Zmena poradia stretnutí - súťaže prípraviek PMA2, PMB2: 3.kolo: FK Dúbravka - MŠK Senec B, NE 16.9.2018 o 11.30 hod. ( PMA2 ), o 10.00 hod. ( PMB2 ) - HP FK Dúbravka 10.kolo: MŠK Senec B - FK dúbravka, NE 4.11.2018 o 10.00 hod. ( PMA2 ), o 11.00 hod. ( PMB2 ) - HP UT NTC Senec Dôvod zmeny: kolízia stretnutí dňa 4.11.2018 na štadióne FK Dúbravka
Rozhodnutie: BFZ-KM-2018/2019-0001
Klub: FK Dúbravka
Dátum zaevidovania: 19.07.2018 10:38
Dátum vyriešenia: 19.07.2018 10:38
Stav: Vyriešené