Komisia mládeže
BFZ-KM-2018/2019-0002
podnet
KM berie na vedomie podnet FK Rača, uvedené súťaže nie je možné už prelosovať, nakoľko sú už vygenerované všetky stretnutia. Je potrebné, aby FK Rača v spolupráci s KM BFZ ako aj súpermi hľadali možnosť zmeny poradia stretnutí.
Rozhodnutie: BFZ-KM-2018/2019-0002
Klub: FK Rača Bratislava
Dátum zaevidovania: 27.07.2018 09:19
Dátum vyriešenia: 27.07.2018 09:19
Stav: Vyriešené