Komisia mládeže
BFZ-KM-2018/2019-0098
zmena hracieho času
PMC2 - 11.kolo: Malinovo - D.Lužná, NE 7.4. o 12.30 hod. ( dôvod: kolízia stretnutí )
Rozhodnutie: BFZ-KM-2018/2019-0098
Dátum zaevidovania: 23.03.2019 05:40
Dátum vyriešenia: 23.03.2019 05:40
Stav: Vyriešené