Komisia mládeže
BFZ-KM-2018/2019-0099
zmena hracieho času
PMC2 - 19.kolo: Malinovo - Chorvátsky Grob, NE 9.6. o 11.15 hod. ( dôvod: kolízia stretnutí )
Rozhodnutie: BFZ-KM-2018/2019-0099
Dátum zaevidovania: 23.03.2019 05:42
Dátum vyriešenia: 23.03.2019 05:42
Stav: Vyriešené