Komisia mládeže
BFZ-KM-2018/2019-0112
podnet
KM BFZ podnet SFC Kalinkovo zamieta, neopodstatnený dôvod, každý FK pri podávaní prihlášky do súťaže uviedol, že má dostatočný počet hráčov pre danú súťaž.
Rozhodnutie: BFZ-KM-2018/2019-0112
Klub: SFC Kalinkovo
Dátum zaevidovania: 18.04.2019 19:15
Dátum vyriešenia: 18.04.2019 19:15
Stav: Vyriešené