Komisia mládeže
BFZ-KM-2018/2019-0119
zmena
PMB1 - 18.kolo: PŠC Pezinok - Miloslavov, ŠT 30.5. o 18.00 hod. PMC1 - 18.kolo: PŠC Pezinok - Miloslavov, NE 2.6. o 11.45 hod. ( po PMA1 )
Rozhodnutie: BFZ-KM-2018/2019-0119
Dátum zaevidovania: 01.05.2019 05:55
Dátum vyriešenia: 01.05.2019 05:55
Stav: Vyriešené