Komisia mládeže
BFZ-KM-2018/2019-0130
zmena
Z dôvodu ukončenia všetkých súťaží riadených BFZ v termíne do 9.6.2019 , nariaďuje KM BFZ odohrať stretnutia 24.kola súťaže prípraviek PRMA v stredu 5.6.2019 o 18.00 hod. Táto zmena je už upravená v ISSF a bude zverejnená v US BFZ dňa 24.5.2019
Rozhodnutie: BFZ-KM-2018/2019-0130
Dátum zaevidovania: 21.05.2019 05:13
Dátum vyriešenia: 21.05.2019 05:13
Stav: Vyriešené