Komisia mládeže
BFZ-KM-2018/2019-0131
zmena
Z dôvodu ukončenia všetkých súťaží riadených BFZ v termíne do 9.6.2019, nariaďuje KM BFZ odohrať stretnutia 24.kola súťaže prípraviek PRPK vo štvrtok 6.6.2019 o 18.00 hod. Táto zmena je už upravená v ISSF a vyjde v US BFZ dňa 24.5.2019
Rozhodnutie: BFZ-KM-2018/2019-0131
Dátum zaevidovania: 21.05.2019 05:22
Dátum vyriešenia: 21.05.2019 05:22
Stav: Vyriešené