Komisia mládeže
BFZ-KM-2018/2019-0137
kontumácia
PMA1 - 19.kolo: MŠK Senec - SFC Kalinkovo 3 : 0 k ( SP 82/b - nedostavenie sa na stretnutie ). SFC Kalinkovo poriadkova sankcia 50 Euro
Rozhodnutie: BFZ-KM-2018/2019-0137
Dátum zaevidovania: 14.06.2019 04:44
Dátum vyriešenia: 14.06.2019 04:45
Stav: Vyriešené
POKUTY