Komisia mládeže
BFZ-KM-2019/2020-0006
odhlásenie zo súťaže
KM berie na vedomie odhlásenie družstiev prípraviek FK Inter Bratislava zo súťaží BFZ - PMA2, PMB2. FK Inter Btratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 400 Euro ( 200 PMA2 + 200 PMB2 ).
Rozhodnutie: BFZ-KM-2019/2020-0006
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 31.07.2019 20:15
Dátum vyriešenia: 31.07.2019 20:16
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
400 EUR 31.07.2019 20:16