Komisia mládeže
BFZ-KM-2019/2020-0010
zmena hracieho času
Z dôvodu kolízie stretnutí sa upravujú stretnutia 4.kola súťaží PMA1, PMB1, PMC1 medzi PŠC Pezinok - ŠK Žolík Malacky nasledovne: PMA1 - 12.30 hod., PMB1 - 13.45 hod., PMC1 - 15.00 hod.
Rozhodnutie: BFZ-KM-2019/2020-0010
Dátum zaevidovania: 09.08.2019 06:17
Dátum vyriešenia: 09.08.2019 06:17
Stav: Vyriešené