Komisia mládeže
BFZ-KM-2019/2020-0027
zmena
KM BFZ podnet zamieta - chýba opodstatnený dôvod zmeny, FK v čase podávania prihlášky potvrdili potvrdili dostatočný počet hráčov pre dané vekové kategórie.
Rozhodnutie: BFZ-KM-2019/2020-0027
Klub: FC Rohožník
Dátum zaevidovania: 31.08.2019 20:55
Dátum vyriešenia: 31.08.2019 20:55
Stav: Vyriešené