Komisia mládeže
BFZ-KM-2019/2020-0028
odstúpenie zo súťaže
KM berie na vedomie podnet FK ŠK Danubia Hrubý Šúr o odstúpení družstva kategórie U11 zo súťaže prípraviek PRSC. Družstvá hrajúce v danom kole proti FK ŠK Danubia Hrubý Šúr budú mať voľný žreb. FK ŠK Danubia Hrubý Šúr bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 200 Euro ( RS BFZ čl.3.6 )
Rozhodnutie: BFZ-KM-2019/2020-0028
Klub: FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 10:09
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 10:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
odstúpenie zo súťaže 200 EUR 06.09.2019 10:10