Komisia mládeže
BFZ-KM-2019/2020-0032
podnet
Podnet patrí na KM ObFZ BA vidiek, ktorá riadi súťaž SZV
Rozhodnutie: BFZ-KM-2019/2020-0032
Klub: FC Rohožník
Dátum zaevidovania: 09.09.2019 07:28
Dátum vyriešenia: 09.09.2019 07:28
Stav: Vyriešené