Komisia mládeže
BFZ-KM-2019/2020-0051
kontumácia
KM kontumuje stretnutie 8.kola súťaže prípraviek PRPK medzi ŠK Svätý Jur A - GFC Grinava 1923 pre pokles hráčov pod 6 spôsobený družstvom GFC Grinava 1923. Výsledok 13 : 0 dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti. GFC Grinava 1923 bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 50 Euro ( RS čl.3.5 )
Rozhodnutie: BFZ-KM-2019/2020-0051
Dátum zaevidovania: 26.10.2019 13:17
Dátum vyriešenia: 26.10.2019 13:18
Stav: Vyriešené
POKUTY