Komisia mládeže
BFZ-KM-2019/2020-0069
Štartovné ZHL žiakov BFZ
Štartovné ZHL žiakov BFZ
Rozhodnutie: BFZ-KM-2019/2020-0069
Klub: Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK
Dátum zaevidovania: 17.12.2019 18:04
Dátum vyriešenia: 17.12.2019 18:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Štartovné ZHL žiakov BFZ 100 EUR 17.12.2019 18:04