22.01.2019, Michal Kováč

22.2.2019 sa uskutoční Seminár trénerov BFZ na FTVŠ UK

22.01.2019, Michal Kováč
[doc]program seminára - FTVŠ 22.2.pdf
[doc]Prihláška.doc

Seminár trénerov BFZ na pôde FTVŠ UK v termíne 22.2.2019

TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje v priestoroch Fakulty telesnej výchovy a športu UK seminár trénerov futbalu v termíne 22. 02. 2019 (piatok). Seminár na tému “Všeobecná športová príprava mládeže” je určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou a môže slúžiť na predĺženie licencie v rozsahu 5 hodín.

Informácie ohľadom poplatku a spôsobu platby, ako aj priebehu seminára nájdete v programe.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky do 18.02.2019 na e-mail : michal.kovac@futbalsfz.sk

Prečítané: 145x