Európska Agentúra Vzdelávania pripravuje 2.ročník projektu “Ži Svoj Sen, S Rešpektom”.
02.10.2018, Ján Farbula

Európska Agentúra Vzdelávania pripravuje 2.ročník projektu “Ži Svoj Sen, S Rešpektom”.

02.10.2018, Ján Farbula

 Európska agentúra vzdelávania, n. o. v spolupráci s Bratislavským futbalovým zväzom vstupuje do druhého ročníka projektu Ži Svoj Sen, S Rešpektom.

Poslaním tohto projektu je boj proti sociálnej, etnickej a rasovej diskriminácií, čím sa zdieľajú myšlienky a aktivity Európskej futbalovej ascociácie UEFA. Zdrojom znevýhodnenia hráčov je často, napriek ich športovému talentu, najmä zlá finančná situácia ich rodín. Štatisticky sa nachádza takmer 13 % obyvateľstva SR na hranici chudoby (Štatistický Úrad SR, 2016), z čoho až 87% tvorí rómska menšina (EÚ-MIDIS II, 2014).

V prípade záujmu kontaktujte Európsku agentúru vzdelávania, n. o. elektronickou poštou na: info@eav.sk

Bližšie informácie nájdete v prílohe TU

Prečítané: 53x