09.03.2020, Ján Farbula

ROZHODNUTIE VV BFZ O ZRUŠENÍ STRETNUTÍ

09.03.2020, Ján Farbula
ROZHODNUTIE VV BFZ O ZRUŠENÍ STRETNUTÍ
image

Bratislavský futbalový zväz oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 sa zaoberal aktuálnou situáciou k zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusom a ním spôsobené vírusové ochorenie COVID – 19. Plne rešpektuje všetky opatrenia, prijaté štátnymi orgánmi a orgánmi samospráv k zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusom a ním spôsobené vírusové ochorenie COVID – 19. Na základe daných skutočností prijal nasledovné opatrenia:
1, Ruší všetky futbalové stretnutia v pôsobnosti BFZ na všetkých vekových úrovniach od 09.03.2020 po dobu 14 dní.
2,Do odvolania ruší stránkové hodiny na sekretariáte BFZ a zasadnutia odborných komisií BFZ. V prípade potreby kontaktujte pracovníkov aparátu BFZ a predsedov odborných komisií telefonicky alebo elektronickou poštou.

Prečítané: 121x