08.03.2019, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.34 ZO DŇA 08.03.2019

08.03.2019, Ján Farbula
image

 Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát oznamuje FK v súťažiach SD3R,MD3R, SZRL a MZRL, že lopty, ktoré si vyzdvihli na sekretariáte BFZ, sú určené ako oficiálne lopty k majstrovským stretnutiam v súťažiach. Tie FK, ktoré si lopty ešte nevyzdvihli, môžu tak učiniť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.192: Tomáš Pogač  1240106 (SFC Kalinkovo), od 04.03.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Pohára BFZ.

U.č.193: Simeon Cabadaj  1300930 (FC Zohor), od 28.02.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí ZT BFZ – dorast.

U.č.194: Samuel Mifkovič  1305413 (FC Zohor), od 28.02.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí ZT BFZ – dorast.

Disciplinárna sankcia po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie ZT BFZ v doraste, podľa čl. 37/8 DP:  

U.č.195:  Milan Pavelka 1303657 (MŠK Iskra Petržalka), od 04.03.2019.

U.č.196:  Lukáš Valjent 1325692 (TJ Rovinka), od 04.03.2019.

U.č.197:  Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Dohrávku 3.kola – dorast:

Rovinka – I. Petržalka 15.3.2019 o 18:30 hod.

Dohrávku 6.kola – dorast

NMŠK – Zohor 13.3.2019 o 18:30 hod.

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ zmena termínu stretnutí – súťaž PRPK

 14.kolo: Sl.Grob – Modra, NE 31.3. o 10.30 hod.

25.kolo: Sl.Grob – Sv.Jur, ŠT 9.5. o 17.30 hod.

19.kolo: Sl.Grob – Dubová, NE 12.5. o 10.00 hod.

23.kolo: Sl.Grob – Cajla, NE 9.6. o 10.00 hod.

 b/  zmena termínu stretnutia – súťaž PMC2

18.kolo: Sl.Grob – Sv.Jur, SO 1.6. o 10.00 hod.

15.kolo: Jakubov – FKM Stupava, NE 12.5. o 10.30 hod.

18.kolo: Jakubov – Závod, NE 2.6. o 10.30 hod.

c/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava

PMA1 – NE 10.00 hod.

PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )

d/ zmeny termínov stretnutí – súťaže PMA1, PMB1, PMC1

PMA1 – 20.kolo: Kalinkovo – Miloslavov, PI 26.4. o 17.00 hod.

PMB1 – 13.kolo: Miloslavov – Kalinkovo, ŠT 2.5. o 17.00 hod.

PMB1 – 20.kolo: Kalinkovo – Miloslavov, ŠT 25.4. o 17.00 hod.

PMC1 – 13.kolo: Miloslavov – Kalinkovo, SO 27.4. o 10.30 hod.

PMC1 – 20.kolo: Kalinkovo – Miloslavov, ŠT 25.4. o 18.15 hod.

   e/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5, MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5.ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská  Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Pozýva na náhradný termín zimného doškoľovacieho seminára dňa 8.3.2019 o 16.00 nasledujúcich rozhodcov: P. Budáč, D. Dujava, M. Lalo, L. Lauer, M. Martiška, M. Brody, A. Vanek a J. Valko.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.3. o 17.30 P. Patiho Nagya.

Ospravedlnenia: Vašš 16.3., 30.3.; Ježík 29.3.-5.4.; Martiška od 7.3. do prihlásenia; Ľupták 16.-17.3., 19.-22.4.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2019 v Bratislave v termíne 24.03. – 08.05.2019 (+ záverečné skúšky). Počet miest je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Plán organizácie školenia: 6 blokov

Blok    termín    deň    čas

B1  24.03.2019  nedeľa  08:30 – 16:15

B2  01.04.2019  pondelok  15:00 – 19:30

B3  13.04.2019  sobota  09:00 – 13:30

B4  25.04.2019  štvrtok  15:00 – 19:30

B5  05.05.2019  nedeľa  09:00 – 16:00

B6  08.05.2019  streda  09:00 – 13:30

Poplatok za školenie:       100,- EUR

Prihlášky:     len elektronickou formou do 12.03.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online

                        na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019

Dátum  Akcia  Kategória

Marec: 

 18 – 22.03.2019 Základné kolá  McDonald´s CupZŠ 1-4 ročník

20.03.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14

26.03.2019TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka) BFZ U16, BFZ U17

Apríl:

03.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná)U16,U17 – mimo FA

03.04.2019  KZ WU13 (FC Petržalka)BFZ WU13

08.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

09.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

10.04.2019  TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka)OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby

11.04.2019  KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14

17.04.2019  KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14

23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino)BFZ U14

27.04 – 01.05.2019  RT – U14 Senec a okolie BFZ U14

29.04.2019  TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

Máj:

10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14

20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14

21.05.2019TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

22.05.2019  MT – Triangel (Pezinok)U13, U14 – mimo FA

27.05.2019  KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

Jún:

04. – 06.06.2019  MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA

04.06.2019  KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13

11.06.2019  PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13

24. – 28.6.2019  Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM

Prečítané: 116x