ÚRADNÁ SPRÁVA Č.35 ZO DŇA 15.03.2019
15.03.2019, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.35 ZO DŇA 15.03.2019

15.03.2019, Ján Farbula

 Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát oznamuje FK v súťažiach SD3R,MD3R, SZRL a MZRL, že lopty, ktoré si vyzdvihli na sekretariáte BFZ, sú určené ako oficiálne lopty k majstrovským stretnutiam v súťažiach. Tie FK, ktoré si lopty ešte nevyzdvihli, môžu tak učiniť po dohode s vedúcim sekretárom BFZ p. Jánom Farbulom.

Disciplinárna  komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.198: Branislav Fratrič 1231615 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 11.03.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.199: Tomáš Krucký  1138458 (TJ Rovinka, S3BA), od 11.03.2019.

U.č.200: Stanislav Pálka  1262196 (ŠK Závod, S4BA), od 11.03.2019.

U.č.201: Matej Kobelár  1162304 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 11.03.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:  

U.č.202: Marek Malík  1242304 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 11.03.2019.

U.č.203: PŠC Pezinok.  Podanie klubu na DK BFZ k zápasu ŠK Lozorno, FO – PŠC Pezinok, kde bola rozhodcom po stretnutí nesprávne zapísaná ŽK. Rozhodca previedol opravu v zápise.

U.č.204: Lukáš Lauer. Podanie rozhodcu na DK BFZ k zápasu ŠK Lozorno, FO – PŠC Pezinok, kde bola rozhodcom po stretnutí nesprávne zapísaná ŽK. Rozhodca previedol opravu v zápise.

U.č.205:  Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

FC Rohožník (S3BA) zmena farby výstroja pre domáce stretnutia: čierna-čierna-čierna

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov stretnutí

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne:

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod. (súbežne PMA2, PMB2 )

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2, PMB2 )

b/  súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1 – 11.00,PMB1 – 12.15,  PMC1 – 13.30 hod.)

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15, PMC1 – 13.30 hod.)

c/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava

PMA1 – NE 10.00 hod.

PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )

d/ súťaž PRMA – zmena termínu stretnutí ( dohoda FK )

26.kolo: Studienka – Rohožník, UT 30.4. o 17.00 hod.

21.kolo: Rohožník – Vysoká, SO 25.5. o 10.00 hod.

e/ súťaž PMB2 – zmena hracieho dňa a času ( dohoda FK )

20.kolo: NMŠK 1922 B – FK Dúbravka, SO 4.5. o 11.00 hod.

f/ súťaž PMC2 – zmena hracieho dňa a času ( dohoda FK )

21.kolo: Svätý Jur – Báhoň, UT 7.5. o 17.30 hod.

g/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5.,

MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5.,ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5. ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská  Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 2.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Hegedüs – žiadna poznámka o riešení štartu hráča s možným disciplinárnym opatrením;

Lauer – žiadna poznámka o riešení štartu hráča s možným disciplinárnym opatrením.

Ospravedlnenia: Vasilenko 8.-28.3.; Hudy 23.3.; Farkaš M. od 17.3. do prihlásenia; Lauer 24.-27.3.; Triskal 23.3.; Orlíková 29.3.-1.4., 18.-23.4.; Klúčik 17.-31.3.; Ježík 1.-5.4. (skrátenie ospravedlnenia); Mydlárik 30.3., 22.-29.4.; Farkaš R. 23.3., 13.4., 19.-22.4.; Vnuk 21.-25.3.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum  Akcia  Kategória

Marec:

18 – 22.03.2019 Základné kolá  McDonald´s CupZŠ 1-4 ročník

20.03.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka)BFZ U16, BFZ U17

Apríl:

03.04.2019PZ – Južná Morava (Dun.Lužná)U16,U17 – mimo FA

03.04.2019KZ WU13 (FC Petržalka)BFZ WU13

08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka)OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby

11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK)BFZ U1417.04.2019KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino)BFZ U14

27.04 – 01.05.201 9RT – U14 Senec a okolieBFZ U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

Máj:

10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14

20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok)U13, U14 – mimo FA

27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

Jún:

04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda)BFZ U14 – mimo FA

04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka)BFZ U12,BFZ U13

11.06.2019PZ – ŠK Slovan BratislavaBFZ U12, BFZ U13

24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – StupavaU12, U13-mimo FA, ÚTM

Prečítané: 115x