22.03.2019, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.36 ZO DŇA 22.03.2019

22.03.2019, Ján Farbula
image

 Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Disciplinárna  komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.206: Jakub Kimák 1282385 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou kolíkmi vpred do oblasti holene, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 17.03.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.207: Miodrag Todorovič  1416199 (ŠK Tomašov, S3BA), od 18.03.2019.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:  

U.č.208: Michal Jakubec  1258356 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), od 18.03.2019.

U.č.209: Miroslav Repiský  1177494 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 18.03.2019.

U.č.210: Tomáš Nespešný  1258302 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 18.03.2019.

U.č.211: Marek Zigo  1154685 (FC Karpaty Limbach, S4BA), od 18.03.2019.

U.č.212: Peter Krasňanský  1146431 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 18.03.2019.

U.č.213: Tomáš Matuška  1210234 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), od 17.03.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.214: Ľuboš Baček (vedúci družstva – ŠK Lozorno, FO, S4BA). Vykázaný z lavičky, ako člen RT v stretnutí FK Slovan Most pri Bratislave – ŠK Lozorno, FO, odohrané dňa 17.03.2019 za HNS voči delegovanej osobe. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami            na 2 stretnutia  a finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/1a,2a a čl. 4 DP, od 18.03.2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.215: Kristián Kakaščík 1313106 – rozhodca. Podanie rozhodcu ohľadom neodohratého stretnutia pre nespôsobillú hraciu plochu berie DK na vedomie.

U.č.216: Marek Krajčír 1159477 (SFC Kalinkovo, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U189 a žiadosť zamieta.

U.č.217: Ivan Doroshenko 1383210 (SDM Domino Bratislava, SZRL). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31. 06. 2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Pohár BFZ 10.4. o 16:30

Senec – PŠC Pezinok, Kalinkovo – Tomášov, Dev.Nová Ves – Rovinka, Bernolákovo – D.Lužná

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3 a 37/1):

TIPOS III.liga:

17.kolo Pezinok – Bernolákovo, Dev.Nová Ves – Rusovce obe 3.4. o 16:30

S4BA:

17.kolo Domino – Čunovo, Lamač – Sv.Jur obe 3.4. o 16:30

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.1. 2019 a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 31.3. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov stretnutí

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne:

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod. (súbežne PMA2, PMB2 )

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 )

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2, PMB2 )

b/  súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1 – 11.00,PMB1 – 12.15,  PMC1 – 13.30 hod.)

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15, PMC1 – 13.30 hod.)

c/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava

PMA1 – NE 10.00 hod.PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )                                                                            

d/ súťaž PMC1 – zmena termínu stretnutia

 18.kolo: Kalinkovo – Ivanka, ST 29.5. o 18.15 hod.

14.kolo: Kalinkovo – FC Malacky, SO 4.5. o 10.15 hod.

e/ súťaž PMB1 – zmena termínu stretnutia

14.kolo: Kalinkovo – Malacky, NE 5.5. o 14.00 hod.

f/ súťaž PRMA – zmena termínu stretnutia

18.kolo: Rohožník – Jakubov, SO 4.5. o 10.00 hod.

g/ súťaž PMA1 – zmena hracieho času stretnutia ( kolízia )

18.kolo: PŠC Pezinok – Miloslavov, NE 2.6. o 14.15 hod.

h/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8

Termíny turnajov:

T5: 27. – 28.4.2019

T6: 11. – 12.5.2019

T7: 25. – 26.5.2019

T8:  8. – 9.6.2019

Skupina A:

FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6.

Skupina B:

FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6.

Skupina C:

FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5.,

MFK Z.Bystrica – 9.6.

Skupina D:

FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno – 8.6.

Skupina E:

TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6.

Skupina F:

PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5., FK Limbach – 8.6.

Skupina G:

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5. ŠK Atletiko Zálesie – 8.6.

Skupina H:

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6.

Skupina I:

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6.

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 2.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Hegedüs – tréneri oboch družstiev neboli na lavičkách náhradníkov, ale zdôvodnenie uvádza iba u trénera H;

D. Bláha – žiadna poznámka o riešení štartu hráča s možným disciplinárnym opatrením;

I. Harajbič – nedostatočný popis incidentu s nepovolanou osobou v kabíne rozhodcov.

Pozýva na zasadnutie dňa 29.3. o 17.30 I. Harajbiča, V. Martiša, I. Kachniča a R. Líšku.

Ospravedlnenia: Dujava – k dispozícii iba počas víkendov a voľných dní; Budáč 23.-26.3.; Laciňák – počas apríla k dispozícii iba cez víkendy; Martinkovič 30.-31.3. (v nedeľu do 12.00), 14.4.; Volek 30.3.; Perašín 6.4.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-16(nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz dňa 27.3.2019, 17:00 FC Petržalka

Hráči:

FK Inter Bratislava (6) : Daniel DŽAVORONOK, Oliver VAŠŠ, Dominik WIESNER, Matej ZVOLENSKÝ, Filip VAŇO, Šimon REXA

FC Petržalka (5) : Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Dávid MAGYARICS, Richard LICHNER, Andrej ŠIMEK

ŠK Bernolákovo (4) : Dávid ĎUGEL, Marco GÁL, Matej MATULA, Martin DEŽULIAN

SDM Domino Bratislava (3) : Matej KOSTÚR, Anton TUHÝ, Matúš PRUŽINEC

FKM Karlova Ves Bratislava (2) : Filip ZÁVODSKÝ, Damián RÁCZ

Náhradníci :

FC Petržalka (2) : Dominik VÉGH, Marco DANIEL

FK Inter Bratislava (1): Andrej CHRUPKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal PANČÍK, Adrián LYSÁK

Vedúci :  Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v nedeľu 29.03.2019 o 16:30 hod. na štadióne FC Petržalka – M.C. Sklodowskej 1. Ukončenie zrazu bude 29.03.2019 o cca 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenie je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2002)
na kontrolný zraz dňa 27.3.2019, 17:00 FC Petržalka

Hráči:

FK Inter Bratislava (7) : Branislav ŠTEVAŇÁK, Adam ZBUDILA, Adrián PANČÍK, Jakub KOLNÍK, Andrej MAJTÁN, Erik HAVLAS, Dávid HEDERA

FC Petržalka (5) : Filip KRÍŽIK, Marek MRNKA, Martin ZECHEL, Viktor SLIACKY, Ondrej CÍFERSKÝ

SDM Domino Bratislava (5) : Adam NEUMANN, Samuel BUŠA, Jakub OLEJKA, Martin MIKUŠKA, Samuel BLAŽEK

FKM Karlova Ves Bratislava (3) : Filip RÁCZ, Peter ČEKAŇÁK, Michal MATTA

Náhradníci :

FC Petržalka (2) : Dominik MARKOVIČ, Samuel ČAPUTA

FK Inter Bratislava (1): Oliver FANDEL

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal PANČÍK, Viktor PORTH

Vedúci :  Pavol MINÁRIK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v nedeľu 29.03.2019 o 16:30 hod. na štadióne FC Petržalka – M.C. Sklodowskej 1. Ukončenie zrazu bude 29.03.2019 o cca 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenie je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum   Akcia   Kategória

Marec: 

 25.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

26.03.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

27.03.2019 KZ BFZ U16, U17 (FC Petržalka)BFZ U16, BFZ U17

Apríl:

02.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná)U16,U17 – mimo FA

03.04.2019 KZ WU13 (FC Petržalka)BFZ WU13

08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka)OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby

11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK)BFZ U1417.04.2019KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino)BFZ U14

27.04.2019 PZ – FKM Karlova Ves U14 (Pasienky)BFZ U1327.04 – 01.05.2019RT – U14 Senec a okolieBFZ U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

Máj:

10. – 12.05.2019 MT – Trofej BelehradBFZ U14

20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok)U12, U13, U14

21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK)U12, U13, U14

22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok)U13, U14 – mimo FA

27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka)BFZ WU14

Jún:

04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda)BFZ U14 – mimo FA

04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka)BFZ U12,BFZ U13

11.06.2019 PZ – ŠK Slovan BratislavaBFZ U12, BFZ U13

24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – StupavaU12, U13-mimo FA, ÚTM

Prečítané: 129x