29.03.2019, Ján Farbula

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.37 ZO DŇA 29.03.2019

29.03.2019, Ján Farbula
image

 Sekretariát 

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). 

Disciplinárna  komisia 

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: 

U.č.218: Erik Gildein 1246796 (ŠK Závod, S4BA), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 24.03.2019. 

U.č.219: Šimon Chalány 1249103 (TJ Záhoran Kostolište, S4BA), vylúčený za surovú hru – podrazenie súpera nadmernou silou nohami vpred v súboji o loptu. Došlo ku zraneniu súpera, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl.45/1 a 2b DP, od 25.03.2019. 

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: 

U.č.220: Richard Hulák  1175034 (PŠC Pezinok, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.221: Martin Slovák  1301083 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), od 25.03.2019. 

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1  stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:  

U.č.222: Michal Dzvoník  1262935 (MFK Rusovce, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.223: Peter Kogler  1234780 (MFK Rusovce, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.224: Veljko Ilič  1407347 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 25.03.2019. 

U.č.225: Attila Pinte  1239966 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 25.03.2019. 

U.č.226: Michal Vozár  1155477 (OŠK Slovenský Grob, S4BA), od 25.03.2019. 

U.č.227: Samuel Župa  1208758 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 24.03.2019. 

U.č.228: Michal Čambal  1156570 (MŠK Senec, S4BA), od 23.03.2019. 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky: 

U.č.229: Miroslav Kéry 1012036 (tréner družstva – ŠK Lozorno, FO, S3BA). Vykázaný z lavičky v stretnutí ŠK Lozorno, FO, - FK rača Bratislava, odohrané dňa 24.03.2019 za HNS voči delegovaným osobám. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie trénera družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami  na 2 stretnutia  a finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 48/1a,2a a čl. 4 DP, od 25.03.2019. Poplatok za prerokovanie 10.-€. 

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

Športovo – technická  komisia 

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi: 

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk  

Oznamuje: 

ŠK Slovan Bratislava B (S3BA) bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrať na hlavnej ploche na Pasienkoch. 

Schvaľuje zmeny: 

TIPOS III.liga: 

20.kolo Slovan B – Tomášov 6.4. o 15:30 

22.kolo Slovan B – Báhoň 17.4. o 16:30, Rovinka – Lozorno 19.4. o 13:00 

26.kolo Slovan B – Ivanka 11.5. o 15:30 

S4BA: 

22.kolo Limbach – Pezinok-Cajla 19.4. o 10:30, Kalinkovo – K.Ves 19.4. o 11:00 

MD3R:  

17.kolo Stupava – Dúbravka 13.4. o 11:30 

Matrika 

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. 

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný “prestup” podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.  

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať už len do 31.3. 2019 do 24,00 hod., keď je potrebný súhlas hráča a materského klubu k schváleniu žiadosti o prestup hráča s obmedzením. Pozn.: žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia skončil už dňom 31.1. 2019.                          

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia je možné podávať do 31.3. 2019 – /vyplnené tlačivo je potrebné podať na matrike SFZ/.   

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. 

Upozorňujeme FK,  

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.  

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. 

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

a/ súťaže PMA1, PMB1 – zmena termínu stretnutia 

20.kolo: FKP Dúbravka – MŠK Iskra, ST 24.4. o 17.00 hod. ( súbežne PMA1, PMB1 ) 

b/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracích časov FKM Stupava  

11.kolo: FKM Stupava – FC Stupava, NE 7.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2) 

20.kolo: FKM Stupava – SDM Domino B, ST 1.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2, PMB2 ) 

14.kolo: FKM Stupava – MŠK Senec B, NE 5.5. o 15.00 hod. (súbežne PMA2, PMB2). Stretnutia sa odohrajú na UT FK Stupava. 

c/ súťaž PMC2 – zmena hracieho času stretnutí ( kolízia ) 

    11.kolo: Malinovo – D.Lužná, NE 7.4. o 12.30 hod. 

    19.kolo: Malinovo – Ch.Grob, NE 9.6. o 11.15 hod. 

d/ súťaže PMA2, PMB2 – zmena hracej plochy a hracích časov FC Stupava 

KM oznamuje FK, že družstvá prípraviek FC Stupava odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti na ihrisku FK Stupava ( umelá tráva ) nasledovne: 

12.kolo: FC Stupava – SDM Domino B, NE 14.4. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 ) 

20.kolo: FC Stupava – MŠK Senec B, ST 1.5. o 10.oo hod.(súbežne PMA2,PMB2/  

17.kolo: FC Stupava – MFK Z.Bystrica, NE 26.5. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 ) 

18.kolo: FC Stupava – FKM Stupava, NE 2.6. o 8.30 hod. (súbežne PMA2,PMB2 ) 

e/  súťaže PMA1, PMB1, PMC1 – zmena hracích časov stretnutí ( kolízie stretnutí )  

12.kolo: FC Malacky – Miloslavov, SO 13.4. (PMA1–11.00, PMB1–12.15, PMC1 – 13.30 hod.) 

13.kolo: FC Malacky – PŠC Pezinok, SO 27.4. ( PMA1 – 11.00, PMB1 – 12.15, PMC1 – 13.30 hod.) 

f/ zmena hracieho času prípravky NMŠK 1922 Bratislava 

PMA1 – NE 10.00 hod.PMB1, PMC1 – NE 9.00 hod. ( súbežne )                                                                             

g/ organizácia turnajov – súťaž PMD U8 

Termíny turnajov:  

    T5: 27. – 28.4.2019 

    T6: 11. – 12.5.2019 

    T7: 25. – 26.5.2019 

    T8:  8. – 9.6.2019 

Skupina A:  

     FKM K.Ves – 28.4., FC Petržalka A – 11.5., FKM K.Ves – 26.5., FK Inter – 9.6. 

Skupina B:  

     FK Rača – 27.4., NMŠK 1922 – 11.5., ŠK Slovan B – 26.5., SDM Domino – 9.6. 

Skupina C:  

     FKP Dúbravka – 27.4., FKM Stupava – 11.5., Lokomotíva D.N.Ves – 25.5., MFK Z.Bystrica – 9.6. 

Skupina D:  

     FK Sološnica – 27.4., FC Rohožník – 11.5., ŠK Pl.Mikuláš – 25.5., ŠK Lozorno – 8.6. 

Skupina E

     TJ Záhoran Jakubov – 28.4., TJ Záhoran Kostolište – 11.5., ŠK Pl.Štvrtok – 25.5., Žolík Malacky – 8.6. 

Skupina F: 

     PŠC Pezinok – 28.4., FK Doľany – 11.5., Slovan Viničné – 26.5.,FK Limbach – 8.6. 

Skupina G: 

FK Slovan Ivanka – 27.4., OŠK Chorvátsky Grob – 12.5., ŠK Bernolákovo – 25.5. ŠK Atletiko Zálesie – 8.6. 

Skupina H: 

STK Šamorín – 27.4., TJ Rovinka – 18.5., SFC Kalinkovo – 25.5., OFK Dunajská Lužná –  8.6. 

Skupina I: 

FC Petržalka B – 27.4., ŠKO Miloslavov – 11.5., ŠK Tomášov – 25.5., MŠK Senec – 8.6. 

Komisia rozhodcov a delegátov 

Vzhľadom na termínovú kolíziu určuje nový termín fyzických previerok rozhodcov v jarnej časti súťažného ročníka: 9.5.2019 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvánky a rozpis behov budú poslané mailom. 

Nedostatky v zápisoch o stretnutíT. Srna a R. Tanglmayer – chýba vyjadrenie k faktu, že vedúci družstiev D vykonávajú aj funkciu hlavných usporiadateľov; P. Hegedüs – nedostatočný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP; J. Valko – podrobný popis zistení pri kontrole oprávnenosti štartu hráča bez RP, ale bez informácie, či boli zistené skutočnosti oznámené aj zástupcovi družstva súpera; M. Ďurčo – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča vo vzťahu k zraneniu protihráča.  

Ospravedlnenia: Tanglmayer 26.-30.4.; Triskal od 1.4. nedelegovať v sobotu popoludní; Krčová 6.-14.4.; Budáč od 1.4. do konca súťažného ročníka; Líška 13.-14.4. 

Trénersko – metodická komisia 

Úsek mládeže: 

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-16 (nar. po 1.1.2003) 
na prípravný zápas JMFS dňa 2.4.2019, 13:00 Dunajská Lužná 

Hráči: 

FK Inter Bratislava (6) : Daniel DŽAVORONOK, Oliver VAŠŠ, Dominik WIESNER, Denis MICHALOVIČ, Filip VAŇO, Šimon REXA 

FC Petržalka (5) : Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Dávid MAGYARICS, Richard LICHNER, Marco DANIEL 

ŠK Bernolákovo (3) : Dávid ĎUGEL, Matej MATULA, Martin DEŽULIAN 

SDM Domino Bratislava (2) : Matej KOSTÚR, Matúš PRUŽINEC 

FKM Karlova Ves Bratislava (2) : Filip ZÁVODSKÝ, Damián RÁCZ 

Náhradníci : 

FC Petržalka (2) : Dominik VÉGH, Andrej ŠIMEK 

ŠK Bernolákovo (1): Marco GÁL 

SFC Kalinkovo (1): Marcel PLAVNÍK 

RT : 

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ 

Tréneri : Michal PANČÍK, Adrián LYSÁK 

Vedúci :  Pavol MINÁRIK 

Lekár: František ŽÁK 

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca. 

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 02.04.2019 o 11:45 hod. na štadióne OFK Dunajská Lužná – Športová 749/1, 900 42 Dunajská Lužná. Ukončenie zrazu bude cca o 15:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2002) 
na prípravný zápas JMFS dňa 2.4.2019, 11:00 Dunajská Lužná 

Hráči: 

FK Inter Bratislava (8) : Branislav ŠTEVAŇÁK, Adam ZBUDILA, Adrián PANČÍK, Jakub KOLNÍK, Andrej MAJTÁN, Erik HAVLAS, Dávid HEDERA, Oliver FANDEL 

FC Petržalka (5) : Filip KRÍŽIK, Marek MRNKA, Martin ZECHEL, Viktor SLIACKY, Ondrej CÍFERSKÝ 

SDM Domino Bratislava (3) : Martin NOVOTNÝ, Jakub OLEJKA, Samuel BLAŽEK 

FKM Karlova Ves Bratislava (2) : Filip RÁCZ, Michal MATTA 

Náhradníci : 

FC Petržalka (1) : Dominik MARKOVIČ 

FK Inter Bratislava (1): Oliver FANDEL 

FKM Karlova Ves (1): Peter ČEKAŇÁK 

FK Rača Bratislava (1): Nikolaj FRAJBERG 

RT : 

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ 

Tréneri : Michal PANČÍK, Viktor PORTH 

Vedúci :  Pavol MINÁRIK 

Lekár: František ŽÁK 

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca. 

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 02.04.2019 o 09:45 hod. na štadióne OFK Dunajská Lužná – Športová 749/1, 900 42 Dunajská Lužná. Ukončenie zrazu bude cca o 13:30 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Pančík – 0905 237 804

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019     

Dátum  Akcia  Kategória  

Apríl:  

 02.04.2019 PZ – Južná Morava (Dun.Lužná) U16,U17 – mimo FA 

03.04.2019 KZ WU13 (FC Petržalka) BFZ WU13

 08.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14 

09.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14 

10.04.2019 TU – „Turnaj ôsmich“ (FC Petržalka) OblFZ BA Mesto U12, OblFZ BA Vidiek U12, U12 kluby 

11.04.2019 KZ BFZ U14 (NMŠK) BFZ U14 

17.04.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14 

23.04.2019 KZ  BFZ U14 – TJ + PZ (SDM Domino) BFZ U14

 27.04.2019 PZ – FKM Karlova Ves U14 (Pasienky) BFZ U13 

27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14 

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14 

29.04.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14 

Máj:   

10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14 

20.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14 

21.05.2019 TZ/TC – PPT SFZ OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14 

22.05.2019 MT – Triangel (Pezinok) U13, U14 – mimo FA

 27.05.2019 KZ WU 14 (FC Petržalka) BFZ WU14 

Jún:   

04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo FA 

04.06.2019 KZ BFZ U12/U13 (FC Petržalka) BFZ U12,BFZ U13 

11.06.2019 PZ – ŠK Slovan Bratislava BFZ U12, BFZ U13

 24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12, U13-mimo FA, ÚTM  

Prečítané: 153x