Vyhodnotenie doterajšieho priebehu školenia trénerov UEFA Grassroot „C“ licencie
12.05.2017, Michal Kováč

Vyhodnotenie doterajšieho priebehu školenia trénerov UEFA Grassroot „C“ licencie

12.05.2017, Michal Kováč
Vyhodnotenie doterajšieho priebehu školenia trénerov UEFA Grassroot „C“ licencie

Trénersko – metodická komisia - Vzdelávací a metodický úsek, Bratislavského futbalového zväzu otvorila v prvom polroku 2017 školenie trénerov UEFA Grassroot „C“ licencie.

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa sa doteraz uskutočnilo v termínoch I. blok (20.4. – 21.4.2017) a II. blok (7.5. – 8.5. 2017). Školenie bude ešte pokračuje III: blokom a ukončí sa záverečnou skúškou 15.6.2017.

Školenia sa zúčastňuje 20 frekventantov z bývalých, ale aj súčasných hráčov v bratislavskom regióne.

V II. bloku frekventanti absolvovali aj skúšku formou testu z pravidiel futbalu a zvládli ju všetci úspešne.

Doterajší priebeh školenia trénerov hodnotí vzdelávací úsek pozitívne, pretože účasť frekventantov na prebiehajúcom školení je doteraz aktívna.

Prečítané: 233x