Výsledky
Žiadne výsledky neboli nájdené
Tabuľka ZT seniorov
Termín uzávierky prihlášok je 15.11.2019. Štartovné je stanovené v sume 550,- €.